Østlendingen Elverum Østerdalen Solør
 Østlendingen: Nyheter
Oppdatert lørdag. 24. mai 2003 klokka 01:16
 Skal bli bedre sjefer


PÅ KURS: Eva Søgnebotten (til venstre) og Britt Bjørgård har coachet femten kvinnelige ledere fra det private næringslivet til å bli bedre sjefer. Foto: Bjørn Matsson
Femten kvinnelige ledere i det private næringslivet i Hedmark har vært samlet i for å bli bedre ledere.

Bjørn Matsson
62 45 03 15


I to dager har damene blitt coachet i å bli bedre sjefer. Marit Stenersen fra Arneberg og Oddny Brennås Engan fra Røros er strålende fornøyd med det de har lært.
- Jeg hadde hørt mye om coaching før jeg kom hit. Jeg synes dette er en kjempemulighet. Og jeg har lært utrolig mye som jeg helt sikkert kommer til å få bruk for når jeg kommer hjem, sier Engan. Det er Stenersen helt enig i.
- Kurset har vært både krevende og artig. Og så har jeg lært mye om meg selv, sier hun.

sertifiserte coachere
Eva Søgnebotten fra firmaet Be Now og Britt Bjørgård fra Be Coached har utviklet kurset. De kaller seg pionerer på arbeidet. De har vært i USA og fått opplæring, og begge er sertifiserte coachere.
- Dette er en ny måte å tenke lederskap på. Først og fremst går det på det emosjonelle planet. Det er en ny måte å motivere arbeiderne på. I stedet for å kommandere og si at noen skal gjøre det og det, retter vi fokus på å spørre og be om arbeiderne kan gjøre det, sier Søgnebotten.
Kurset har SND-støtte i ryggen og det er første gangen damene kjører dette kurset.

Mer enn et verktøy
- Vi har utviklet det sammen. Og vi er to av noen veldig få i landet som er sertifiserte. I USA har man arbeidet med denne metoden i over ti år. Men, det er hell nytt i Norge, sier hun.
Ifølge Bjørgård er coaching langt mer enn et verktøy.
- Det betinger et menneskesyn som er langt mer optimistisk, ivaretakende og oppbyggende enn det vi er vant til. I en coachende måte å lede på er man opptatt av løfte og spørre de ansatte enn å dytte og drive som er det tradisjonelle. I stedet for at man vet svaret så søker man svaret, sier hun.
Søgnebotten mener dette er helt tiden og er et verktøy som kommer for fult.
- I våre dager er menneskene og den kompetansen de sitter inne med den viktigste. Dyktige medarbeidere har behov for ledere som greier å skape trygghet og tro på egne ferdigheter, avslutter hun.

Sist endret: 23. Mai 2003 16:36

Skriv ut denne artikkelenAnsvarlig redaktør: Pål Bjerketvedt, Epost: redaksjonen@ostlendingen.no
Telefon: 62 43 24 00 Fax: 62 43 25 01 Besøksadresse: Gamle Trysilvei 6, 2406 Elverum
Postadresse:
Postboks 231, 2402 Elverum Bankgiro: 1822.10.81818 Org. nummer: 917 478 309
Annonseavdelingen: Telefon: 62 43 24 20 Fax: 62 43 24 21 Epost: annonser@ostlendingen.no
Det må ikke kopieres stoff eller bilder fra denne siden uten spesiell avtale med ansvarlig redaktør.