View Static Version

Min drømmekunde Et kjærlighetsbrev💕

HVEM DU ER:

Du er kvinne mellom 35 og 70 år. Du er leder og du bor og jobber der du er, som kan være i Norge eller over hele verden.

Du er verdiorientert og tar ditt lederskap på alvor. Du trives med å være synlig. Du er helhets- og mulighetsorientert. Du får energi av å ha fokus på din profesjonelle og personlige utvikling.

HVA DU FÅR:

En coach med en klar visjon, som gir deg energi og inspirasjon, klargjør tanken og som gir motet ditt påfyll.

I tillegg til:

Større bevissthet rundt: Egne verdier, egenskaper, tanker og tankesett, egen adferd og hvordan du virker på andre, følelser, egen lederrolle, egne prioriteringer, egne ønsker og behov.

Bedre til å kommunisere: Tydeligere i din kommunikasjon, bedre til å lytte, bedre til å stille spørsmål.

Bli tryggere på deg selv og lederrollen: Stole mer på egne valg, by mer på deg selv, bli bevisst eget selvsnakk/bytte til konstruktivt selvsnakk, tør å ta nye utfordringer, ta vanskelige samtaler (som du før unngikk).

Bedre organisering av egen hverdag: Bedre planlegging, delegering, forberedelse og struktur.

NextPrevious

Anchor link copied.

Report Abuse

If you feel that the content of this page violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.